Kritéria přezkušování záchranných psů SDH

14.04.2013 00:18
Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezska – Kancelář sdružení, Římská 45 , Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2003 v  Praze dne: 14.4.2003 ( 3. vydání platné od 1.8.2007) číslo: 5   Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy odbornosti SH ČMS v oblasti psovodů...

..

14.04.2013 00:59
Zkoušky záchranných psů mají kvalifikovat jednotlivé psy z hlediska účelu jejich použití. Vykonaná zkouška je podkladem pro praktické využití psa v příslušných organizacích. Zkoušky záchranných psů se mohou konat v průběhu celého roku. Ke zkouškám záchranných psů mohou nastoupit psi bez ohledu na...
14.04.2013 01:00
  Splnění zkoušky je podmíněno splněním speciálního cviku, tj. nalezením všech požadovaných subjektů v časovém limitu, a splněním poslušnosti a dovednosti nejméně na sedmdesát procent bodového limitu. Zkouška je hodnocena známkou “splnil - nesplnil”. Při splnění zkoušky psovod obdrží průkaz,...
14.04.2013 01:00
Všeobecná ustanovení: Nesplní-li pes jednu část zkoušky, dále již nepokračuje. Rozhodčí může ukončit práci psa pro hrubé zacházení psovoda se psem, pro zranění nebo agresivitu psa. Jednotlivé části u všech druhů a stupňů zkoušek začínají hlášením psovoda rozhodčímu, ve kterém psovod uvádí své...
14.04.2013 01:05
Podmínky kvalifikace  pro posuzování zkoušek Rozhodčím může být pouze člen SDH, který má nejméně 10 praktických nasazení s vlastním psem a povinen složit zkoušky stupně B dle zkušebního řádu SDH.   Podmínky kvalifikace pro nasazení Jednotlivé druhy a stupně zkoušek umožňují veliteli...

Kontakt

Záchranná brigáda kynologů Libereckého kraje 603 972 188 handforhelp.pes@seznam.cz